Konenäkö tutkii käsihuuhteen käyttöä

LAB-ammattikorkeakoulun Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla (Konenäkö) -projekti toteuttaa yhteistyössä SKC Desi Oy:n ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) kanssa käyttäjätutkimuksen käsihuuhteen käytöstä.

Käsihuuhteen käyttötutkimus toteutetaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän keskussairaalan tiloissa ajalla 20.11.2020–20.1.2021. Ensihoito- ja päivystyskeskus Akuutti 24:n sisäänkäynnillä havainnoidaan käsihuuhdeautomaattien käyttöasteita nykyisten laitteiden sekä SKC Desi Oy:n laitteiden osalta.

Tavoitteena on saada tietoa käsihuuhteen todellisesta käytöstä sekä testata, miten huuhdeautomaatin muotoilu ja asettelu vaikuttavat ihmisten motiiviin ottaa käsihuuhdetta. Lisäksi huuhdeautomaatin läheisyyteen asennetaan palautenäyttö, joka kertoo asiakkaille ajankohtaista tietoa siitä, moniko on päivän ja kuluvan viikon aikana käyttänyt käsihuuhdetta.

Testaus tehdään konenäköön ja sensoriteknologiaan perustuvalla tutkalaitteistolla, jolla voidaan laskea saapuva asiakasmäärä sekä käsihuuhdetta käyttävien määrä. Laitteisto tunnistaa ihmishahmon ja huomioi kädet käsihuuhdelaitteella, jolloin saadaan tarkkaa lukua asiakkaista sekä huuhteen käyttäjistä.

”Tämä on ensimmäinen ympäristö, jossa kokeillaan sekä konenäköteknologiaa että digitaalista palautejärjestelmää”, toteaa SKC Desi Oy:n myyntijohtaja Jukka Ruoho. Vastaavat laitteistot ovat kiinnostaneet muun muassa ostoskeskuksia.

Projektipäällikkö Anna Lahti LAB-ammattikorkeakoulusta kertoo Päijät-Hämeen keskussairaalan olevan ensimmäinen sairaala, jossa tämänkaltaista tutkimusta tehdään. Lisäksi tutkimuksen aikana LABin muotoilijaopiskelija Vera Värn kerää aineistoa opinnäytetyöhönsä konenäön ja tekoälyn käyttömahdollisuuksista muotoilun tutkimuksessa sekä tutkii, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten käsihuuhdelaitteiden käyttömotiiveihin. Opinnäytetyö valmistuu keväällä 2021.

Anna Lahti, LAB-ammattikorkeakoulu

044 708 5205, anna.lahti@lab.fi

» Konenäkö-projekti

Jukka Ruoho, SKC Desi Oy

050 382 5934, jukka.ruoho@skcdesi.com